Hera apport

Holleia 17-07.2022

Vann: En utmerket vannapport

Søksapport: En prima utført søksapport

Spor: Hera finner sporet raskt før første merkeHar et lite tap mellom 3 og 4 merke som korrigeres. Korrekt opptak. Rask retur. Kontrollert avlevering

Søksapport: 10

Vann: 10

Spor: 9

Totalt 29 poeng

1 pr AK apport

Holleia 16,07.2022

Vann: Rolig i skudd og kast men går i “plasket” ??? Villig i vannet, svømmer godt. Godt grep. Rask retur og flott avleverig

Søksapport: Hera er raskt ute ved fugl nr.1 Godt opptak og grep. Rask retur. Rolig og kontrollert avlevering. Hera kommer seg ikke ut i effektivt søk etter fugl nr 2. Nytt påsett. Hera løper direkte til fugl nr.2. Godt grep. Rask retur. Rolig og kontrollert avlevering

Spor: En perfekt sporapport

Søksapport: 7

Vann: 9

Spor: 10

Totalt 26poeng

2 pr AK apport

Holleia 18.07.2021

Vann: En utmerket vannapport

Søksapport: Går rett ut. og får ferten av fugl. Godt grep. Perkekt retur

og avlevering

Søksapport: 10

Vann: 10

Totalt 20 poeng

1 pr Uk apport

Blei med dette prøvens beste UK hund

Holleia 17.07.2021

Vann:Perfekt utført vannapport

Søksapport: Finner fugl raskt med korrekt bruk av vind. Godt grep. Rask retur. litt rask avlevering

Søksapport ; 9

Vann: 10

Total 19 poeng

1 pr. Uk apport

Bleimed dette dagens beste UK hund

Malungn 11.07.2021

Søkapport: Perfekt utført sporapport

Vann:Perfekt utført vannapport

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport og prøvens beste UK hund 🙂

Prestseter 19.06.2021

Vann:Rolig i kast. Går kontrollert i vannet. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: Hera går et apportsøk i høy fart. Finner raskt fugl med god bruk av vind. Godt grep, rask retur. Korrekt avlevering

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport og dagens beste UK hund

Da var Heras første prøve unnagjort med topp resultat. 🙂