Hera apport

Holleia 18.07.2021

Vann: En utmerket vannapport

Søksapport: Går rett ut. og får ferten av fugl. Godt grep. Perkekt retur

og avlevering

Søksapport: 10

Vann: 10

Totalt 20 poeng

1 pr Uk apport

Blei med dette prøvens beste UK hund

Holleia 17.07.2021

Vann:Perfekt utført vannapport

Søksapport: Finner fugl raskt med korrekt bruk av vind. Godt grep. Rask retur. litt rask avlevering

Søksapport ; 9

Vann: 10

Total 19 poeng

1 pr. Uk apport

Bleimed dette dagens beste UK hund

Malungn 11.07.2021

Søkapport: Perfekt utført sporapport

Vann:Perfekt utført vannapport

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport og prøvens beste UK hund 🙂

Prestseter 19.06.2021

Vann:Rolig i kast. Går kontrollert i vannet. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: Hera går et apportsøk i høy fart. Finner raskt fugl med god bruk av vind. Godt grep, rask retur. Korrekt avlevering

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport og dagens beste UK hund

Da var Heras første prøve unnagjort med topp resultat. 🙂