Ira jaktprøver

………… 0-0-0000

Slipptid min
Jaktlyst
Fart
Selvstendighet –
Søksbredde
Reviering
Samarbeid