Gera jaktprøver

Geilo 05.04.2019

Dommer: Roar Karlsen og Bjørn Willy Solheim

Gera jakter meget godt i fin fart og stil på lett føre i god kontakt med fører. Gera har tendens til å være noe ugjevn. . Gera går seg opp utover dagen og sees i stand. Reiser jervt og presist  rype. Det skytes men Gera er for urolig i situasjonen. 0 pr.AK

Slipptid 5+20+20=45
Jaktlyst 4
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

1 stand med makker

1 makkers stand

Holleia 17.11.2018

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter særdeles godt. Fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Dekker terrenget på en utmerket måte. Stand går villig på uten resultat. Senere mulighet på fugl. Lykkes ikke 0AK

Slipptid 30+30+25+25=110
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stange 23.09.2018

Dommer: Dag Arne Berget

I vekslende vind og biotop jakter Gera med særdeles høy intensitet og fart. Innledningsvis er søket litt ujevnt og planløst slik at hun er vanskelig å følge. Dette bedrer seg utover i andre slipp og hun jakter da meget godt. Er ved et par tilfeller litt opphengt i fot. Kommer ikke i fugl. 0 pr. AK

Slipptid 35+35=70
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 5
Samarbeid 5Stand m/makker 1

Stange 22.09.2018

Dommer: Tor Suleng

Gera viser oss et prima skogsfuglsøk. Stillferdig i god kontakt. Dekker terrenget i store fornuftige slag både i tette og åpent lende. Fortsetter dagen ut med høy arbeidsmoral. Helt på slutten av siste slipp fester Gera stram stilfull stand. Reiser p ordre djervt og presist røy. Det skytes og Gera er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apportbevis framlagt.               Tildeles for dette 1 pr AK

Slipptid 40+45=85
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand u/makker 1

Presisjon: 4

Reising: 6

Holleia 04.09.2018 Fullkombinert

Dommer: G. Gunnersen

Gera starter i stor fartog fin stilog i god konakt med fører. Får godt med terrng med sgFugl letter i området der Gera og fører befinner seg og Gra er rolig. Blir i to omganger meget omstendelig i beitefot. Jakter meget godt dagen ut

Slipptid 25+25+15=105
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 3
Samarbeid 4

Holleia 29.08.2018 Fullkombinert

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter i meget god fart fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt.Går stillle på skogen. Blir borte kommer igjen men blir borte igjen uten at rapport blir vurdert. Finnes i stand fugl letter i alle retninger. Det skytes….. Når fører kommer til reiser hun villig og presist orrhane. Rolig i oppflukt og skudd. Senere letter røy der Gera er Tildeles 2 AK fullkombinert

Slipptid 20+20+10=50
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

Reis 5

Vann:Går nølende uti. Svømmer raskt, korrekt opptak, rask reut. Kontrollert avlevering

Søkapport:Perfekt utført søk

Spor:Går raskt ut. Har ett stort tap mellom 2 og 3 merke. men henter seg inn igjen. Korrekt opptak, rask retur kontrollert avlevering

Vann 9

Søk 10

Spor:8

Total 27 poeng

2 Ak Fullkombinert

Holleia 18.11.2017

Dommer: Ulf Jørgensen

Gera starter noe forsiktig søk. Mangler noe intensitet i sitt søkTar stor dybde i motvind og kommer tilbake samme vei. Fugl letter i fra tre i området Gera er 0 AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet ib
Søksbredde 3
Reviering 5
Samarbeid 5