Gera jaktprøver

Holleia 18.11.2017

Dommer: Ulf Jørgensen

Gera starter noe forsiktig søk. Mangler noe intensitet i sitt søkTar stor dybde i motvind og kommer tilbake samme vei. Fugl letter i fra tre i området Gera er 0 AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet ib
Søksbredde 3
Reviering 5
Samarbeid 5