Gera jaktprøver

Solemskogen 23.08.2022 skog

Dommer: Roger Størseth

I tett skog og vekslende vind starter Gera ut i stor fart og legger opp til stort anlagt skogssøk i god kontakt med fører. Gera kommer inn og avgir rapport. Fester stand. Når fører kommer til reiser Gera djervt orrfugl, Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apporterer ok. Senere i vekslende vind men noe mer åpent terreng fortsetter Gera sitt søksintrykk og jakter erfarent og sillferdig på en utmerket måte. En flott hund som i dag tildeles  1 AK/ÆP

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 6
Fart 6
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

Reis 6

Rapport

Holleia 04.09.2021 Fullkombinert

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter meget godt i tett skog i stort sett god kontakt. Senere jakter hun glimrende i mer åpent terreng. Når tiden er ute blir Gera borte. Vi finner henne i en stilfull stand. Reiser villig og presist orrfuglRolig i oppflukt og skudd. Utreder og innstilles til 1 AK fullkombinert

Slipptid 30+35=65
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

Reising 5

Vann:  Perfekt uført apport

Søkapport: Perfekt uført apport

SporPerfekt utført apport

Vann 10

Søk 10

Spor:10

Total 30 poeng

1 Ak Fullkombinert

Med dette er hun N J(K)CH. Hun går i sin mors fotsport.  Har man bra bikkjer så har man bra bikkjer 🙂

Budor 04.09.2021 Fullkombinert

Dommer: Åge Olausen

Startet ut i et meget godt søk på skog. Bra bruk av vind og biotop i beste kontakt med fører. Stand i tett skog. Orrhøne letter når fører kommer til og Gera er rolig i oppflukt og skudd. Utreder greit. Blir senere noe påvirket av varmen.                                                                   Innstilles til 2 AK

Slipptid 30
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 3
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

hva dommer hr sett forstår ikke jeg. Bikkja gikk som ei kule. Stand. Fugl går. Utreder. Bruker litt tid men pga høne som gikk så kunne det være kyllinger så lot ho drive på. Han syntes det tok for lang tid. (maks 2 min) så skrivr han at ho blei påvirket av varmen. og 3 på reviering sier jo sitt til at dommer har sovet. Ho går stort sett for åpent. 

Vann:  En utmerket vannapport

Søkapport: En flott søksapport som kun skjemmes av kommando i opptak av første fugl

Spor: Gera gjør en utmerket sporapport

Vann 10

Søk 9

Spor:10

Total 29 poeng

2 Ak Fullkombinert

Prestseter 21.08.2021

Kritikken er uleselig. Kommer inn når jeg ser orginalen men 0 pr AK

Dommer: Anders Simensrud

Slipptid 35+15+20=75
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 5
Samarbeid 4

Stange 20.09.2020

Gera går et stort anlagt søk. Bruker vind og terreng på en fin måte i ok kontakt. Jakter energisk dagen ut uten å lykkes 0 pr Ak

Dommer: Petter Skau

Slipptid 35+105=140 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 5
Reviering 5
Samarbeid 5

Sokna 25.8.2020

Gera jakter i store fine slag i medvind og åpen skog i god kontakt. Bruker vind og jakter seg inn. Stand uten resultatSenere jakter hun meget godt. Stand går på i etapper fuglletter når Gera prøver å lokalisere. Lykkes ikke 0 pr Ak

Dommer: Anders Simensrud

Slipptid 35+35+40+30+5=145 min
Jaktlyst 5
Fart 4
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holter 26.10.2019

Dommer: Roger Størseth

I tett skog starter Gera ut med høy intensitet og jakter stillferdig og erfarent i god kontakt med fører. Senere i vekslende vind og biotop fortsetter hun sitt søksinntrykk uten å komme i fugl. O AK skog

Slipptid 30+30+20+10=90 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 03.09.2019

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter i meget god fart fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Får med seg mye terreng i bredde og dybde varierende biotop og vind. Blir borte mulig rapport som ikke fører til fugl. Senere stand uten resultat Har en del markeringer uten å lykkes 0 AK FK skog

Slipptid 40+100=140
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid

Namdalseid 31.08.2019

Dommer: Roy Allan Skard

Gera er et meget trivelig bekjentskap som jakter i meget stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. På en varm og klam daf utnytter hun den lille vinden som er på en effektiv måte i god kontakt med fører. Stand. Reiser orrfugl og er helt rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand. Reiser nå villig og presist orrfugl. På ny helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apporterer utlagt rugde lett. Tildeles en velfortjent 1 pr AK skog

Slipptid 30+30+25=85 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand u/makker 2

Presisjon: 4 4

Reising: 4 5

Apport 1

Namdal 30.08.2019

Dommer: Ola Dybdal

Siden dette er NM bedømming ingen prosa  Hadde vi funnet Gera som sto i stand så kunne det gått veien denne dagen men med en dommer som ikke var interessert i å finne hunden så blei det som det blei. Synd men sant 🙁

Slipptid 20min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 6
Reviering 5
Samarbeid 6

Malvik27.08.2019

Dommer: Tore Mæhla

Går i stor fart fin stil og aksjoni tett skogsbiotopjakter hun meget godt og får  mye terreng med seg i god kontakt med førr. Fortsetter utmerket i tett skog. Stand. Går villig på uten resultat. Senere blir hun borte i tetta. Under leting hører vi fugl lett og Gera finnes i området uten at situasjonwen kan bedømmes. 0 Ak

Slipptid 21+26+30=77 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Geilo 05.04.2019

Dommer: Roar Karlsen og Bjørn Willy Solheim

Gera jakter meget godt i fin fart og stil på lett føre i god kontakt med fører. Gera har tendens til å være noe ugjevn. . Gera går seg opp utover dagen og sees i stand. Reiser jervt og presist  rype. Det skytes men Gera er for urolig i situasjonen. 0 pr.AK

Slipptid 5+20+20=45
Jaktlyst 4
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

1 stand med makker

1 makkers stand

Holleia 17.11.2018

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter særdeles godt. Fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Dekker terrenget på en utmerket måte. Stand går villig på uten resultat. Senere mulighet på fugl. Lykkes ikke 0AK

Slipptid 30+30+25+25=110
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stange 23.09.2018

Dommer: Dag Arne Berget

I vekslende vind og biotop jakter Gera med særdeles høy intensitet og fart. Innledningsvis er søket litt ujevnt og planløst slik at hun er vanskelig å følge. Dette bedrer seg utover i andre slipp og hun jakter da meget godt. Er ved et par tilfeller litt opphengt i fot. Kommer ikke i fugl. 0 pr. AK

Slipptid 35+35=70
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 5
Samarbeid 5Stand m/makker 1

Stange 22.09.2018

Dommer: Tor Suleng

Gera viser oss et prima skogsfuglsøk. Stillferdig i god kontakt. Dekker terrenget i store fornuftige slag både i tette og åpent lende. Fortsetter dagen ut med høy arbeidsmoral. Helt på slutten av siste slipp fester Gera stram stilfull stand. Reiser p ordre djervt og presist røy. Det skytes og Gera er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apportbevis framlagt.               Tildeles for dette 1 pr AK

Slipptid 40+45=85
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand u/makker 1

Presisjon: 4

Reising: 6

Holleia 04.09.2018 Fullkombinert

Dommer: G. Gunnersen

Gera starter i stor fartog fin stilog i god konakt med fører. Får godt med terrng med sgFugl letter i området der Gera og fører befinner seg og Gra er rolig. Blir i to omganger meget omstendelig i beitefot. Jakter meget godt dagen ut

Slipptid 25+25+15=105
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 3
Samarbeid 4

Holleia 29.08.2018 Fullkombinert

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter i meget god fart fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt.Går stillle på skogen. Blir borte kommer igjen men blir borte igjen uten at rapport blir vurdert. Finnes i stand fugl letter i alle retninger. Det skytes….. Når fører kommer til reiser hun villig og presist orrhane. Rolig i oppflukt og skudd. Senere letter røy der Gera er Tildeles 2 AK fullkombinert

Slipptid 20+20+10=50
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

Reis 5

Vann:Går nølende uti. Svømmer raskt, korrekt opptak, rask reut. Kontrollert avlevering

Søkapport:Perfekt utført søk

Spor:Går raskt ut. Har ett stort tap mellom 2 og 3 merke. men henter seg inn igjen. Korrekt opptak, rask retur kontrollert avlevering

Vann 9

Søk 10

Spor:8

Total 27 poeng

2 Ak Fullkombinert

Holleia 18.11.2017

Dommer: Ulf Jørgensen

Gera starter noe forsiktig søk. Mangler noe intensitet i sitt søkTar stor dybde i motvind og kommer tilbake samme vei. Fugl letter i fra tre i området Gera er 0 AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet ib
Søksbredde 3
Reviering 5
Samarbeid 5