Gera jaktprøver

Stange 20.09.2020

Gera går et stort anlagt søk. Bruker vind og terreng på en fin måte i ok kontakt. Jakter energisk dagen ut uten å lykkes 0 pr Ak

Dommer: Petter Skau

Slipptid 35+105=140 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 5
Reviering 5
Samarbeid 5

Sokna 25.8.2020

Gera jakter i store fine slag i medvind og åpen skog i god kontakt. Bruker vind og jakter seg inn. Stand uten resultatSenere jakter hun meget godt. Stand går på i etapper fuglletter når Gera prøver å lokalisere. Lykkes ikke 0 pr Ak

Dommer: Anders Simensrud

Slipptid 35+35+40+30+5=145 min
Jaktlyst 5
Fart 4
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holter 26.10.2019

Dommer: Roger Størseth

I tett skog starter Gera ut med høy intensitet og jakter stillferdig og erfarent i god kontakt med fører. Senere i vekslende vind og biotop fortsetter hun sitt søksinntrykk uten å komme i fugl. O AK skog

Slipptid 30+30+20+10=90 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 03.09.2019

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter i meget god fart fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Får med seg mye terreng i bredde og dybde varierende biotop og vind. Blir borte mulig rapport som ikke fører til fugl. Senere stand uten resultat Har en del markeringer uten å lykkes 0 AK FK skog

Slipptid 40+100=140
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid

Namdalseid 31.08.2019

Dommer: Roy Allan Skard

Gera er et meget trivelig bekjentskap som jakter i meget stor fart, fin stil og kraftfull aksjon. På en varm og klam daf utnytter hun den lille vinden som er på en effektiv måte i god kontakt med fører. Stand. Reiser orrfugl og er helt rolig i oppflukt og skudd. Under utredning ny stand. Reiser nå villig og presist orrfugl. På ny helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apporterer utlagt rugde lett. Tildeles en velfortjent 1 pr AK skog

Slipptid 30+30+25=85 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand u/makker 2

Presisjon: 4 4

Reising: 4 5

Apport 1

Namdal 30.08.2019

Dommer: Ola Dybdal

Siden dette er NM bedømming ingen prosa  Hadde vi funnet Gera som sto i stand så kunne det gått veien denne dagen men med en dommer som ikke var interessert i å finne hunden så blei det som det blei. Synd men sant 🙁

Slipptid 20min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 6
Reviering 5
Samarbeid 6

Malvik27.08.2019

Dommer: Tore Mæhla

Går i stor fart fin stil og aksjoni tett skogsbiotopjakter hun meget godt og får  mye terreng med seg i god kontakt med førr. Fortsetter utmerket i tett skog. Stand. Går villig på uten resultat. Senere blir hun borte i tetta. Under leting hører vi fugl lett og Gera finnes i området uten at situasjonwen kan bedømmes. 0 Ak

Slipptid 21+26+30=77 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Geilo 05.04.2019

Dommer: Roar Karlsen og Bjørn Willy Solheim

Gera jakter meget godt i fin fart og stil på lett føre i god kontakt med fører. Gera har tendens til å være noe ugjevn. . Gera går seg opp utover dagen og sees i stand. Reiser jervt og presist  rype. Det skytes men Gera er for urolig i situasjonen. 0 pr.AK

Slipptid 5+20+20=45
Jaktlyst 4
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

1 stand med makker

1 makkers stand

Holleia 17.11.2018

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter særdeles godt. Fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt med fører. Dekker terrenget på en utmerket måte. Stand går villig på uten resultat. Senere mulighet på fugl. Lykkes ikke 0AK

Slipptid 30+30+25+25=110
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stange 23.09.2018

Dommer: Dag Arne Berget

I vekslende vind og biotop jakter Gera med særdeles høy intensitet og fart. Innledningsvis er søket litt ujevnt og planløst slik at hun er vanskelig å følge. Dette bedrer seg utover i andre slipp og hun jakter da meget godt. Er ved et par tilfeller litt opphengt i fot. Kommer ikke i fugl. 0 pr. AK

Slipptid 35+35=70
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 5
Samarbeid 5Stand m/makker 1

Stange 22.09.2018

Dommer: Tor Suleng

Gera viser oss et prima skogsfuglsøk. Stillferdig i god kontakt. Dekker terrenget i store fornuftige slag både i tette og åpent lende. Fortsetter dagen ut med høy arbeidsmoral. Helt på slutten av siste slipp fester Gera stram stilfull stand. Reiser p ordre djervt og presist røy. Det skytes og Gera er rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Apportbevis framlagt.               Tildeles for dette 1 pr AK

Slipptid 40+45=85
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand u/makker 1

Presisjon: 4

Reising: 6

Holleia 04.09.2018 Fullkombinert

Dommer: G. Gunnersen

Gera starter i stor fartog fin stilog i god konakt med fører. Får godt med terrng med sgFugl letter i området der Gera og fører befinner seg og Gra er rolig. Blir i to omganger meget omstendelig i beitefot. Jakter meget godt dagen ut

Slipptid 25+25+15=105
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 3
Samarbeid 4

Holleia 29.08.2018 Fullkombinert

Dommer: Anders Simensrud

Gera jakter i meget god fart fin stil og lett livlig aksjon i god kontakt.Går stillle på skogen. Blir borte kommer igjen men blir borte igjen uten at rapport blir vurdert. Finnes i stand fugl letter i alle retninger. Det skytes….. Når fører kommer til reiser hun villig og presist orrhane. Rolig i oppflukt og skudd. Senere letter røy der Gera er Tildeles 2 AK fullkombinert

Slipptid 20+20+10=50
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet IB
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand 1

Presisjon 4

Reis 5

Vann:Går nølende uti. Svømmer raskt, korrekt opptak, rask reut. Kontrollert avlevering

Søkapport:Perfekt utført søk

Spor:Går raskt ut. Har ett stort tap mellom 2 og 3 merke. men henter seg inn igjen. Korrekt opptak, rask retur kontrollert avlevering

Vann 9

Søk 10

Spor:8

Total 27 poeng

2 Ak Fullkombinert

Holleia 18.11.2017

Dommer: Ulf Jørgensen

Gera starter noe forsiktig søk. Mangler noe intensitet i sitt søkTar stor dybde i motvind og kommer tilbake samme vei. Fugl letter i fra tre i området Gera er 0 AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet ib
Søksbredde 3
Reviering 5
Samarbeid 5