Fay apport

Holleia 17.07.2022

Vann:Ro i skudd og kast. Løper litt langs land før hun går i vannet med støtte. Resten utføres perfekt

Søkapport:Fay terrenget med noe lav intensitet og effitivitet. Finner begge fugler som tas med godt grep, rask retur korrekt avlevering

Spor: Ett sporarbeid av beste klasse

Vann 8

Søk 8

Spor: 10

Total 26 poeng

1 Ak apport

Fant ut grunnen til at Fay gikk så dårlig når jeg kom hjem Full magesjau 🙁

Holleia 16.07.2022

Vann:Perfekt utført

Søkapport:Fay raskt ut og løser oppgaven glimrende

Spor: Et perfekt spor

Vann 8

Søk 9

Spor: 10

Total 30 poeng

1 Ak apport

Da var også Fay i 30 poeng klubben. Bare Hera av mine hunder som ikke har kommet dit enda. Men ho har bare hatt to starter i AK til nå så det kommer 😉

Holleia 18.07.2021

Vann:Rolig i skudd. Går etter kast villig i vannet. Svømmer godt og utfører resten resten av arbeidet perfekt 

Søkapport: Finner raskt fugl nr . 1  som apporterts korrekt. Bruker noe tid før hun finner fugl nr 2. som også apporteres av avleveres korrekt

Spor: Et perfekt spor

Vann 8

Søk 9

Spor: 10

Total 27 poeng

1 Ak apport

Holleia 17.07.2021

Vann: Fay  er rolig i skudd, men går i plasket. Utfører eller en perkekt vannapport

Søkapport: Siden vi gikk til en 2 premie på spor så avlutter jeg prøven. Sparer ikke på 2 premier

Spor: Stor sportap etter 2 meke. Leverer korrekt til fører

Vann: 8

Søk 7

Spor: 0

Total 15 poeng

0

Holleia 22.07.2018

Vann:Nøler i vannkanten og går i vannet på kommando. Gjør ellers en prima vannapport 

Søkapport: Noe moderat søkstempo. Finner begge fugler med god bruk av vind. Må få flere kommandoer ved begge fuglene. Godt opptak, godt grepmoderat tempo på retur. Korrekt avlevering

Spor: Prima utført men har ett tap ved 3 merke

Vann 8

Søk 7

Spor: 9

Total 24 poeng

2 Ak apport

Holleia 21.07.2018

Vann:Fay er rolig i skudd og kst. Nøler i vannkant. Løper langs vann. Går deretter villig i vannet. Svømmer godt tar ett godt grep. Rask retur. Noe raskavlevering

Søkapport:PFay må ha nytt påsettHar ett lunket søk. Apporterer fugl nr 1 perfektMå kommanderes på nr 2. Returnerer og avleverer kontrollert

SporPrima utført sporarbeid

Vann 7

Søk 5

Spor:10

Total 22 poeng

3 Ak apport

Rasen 15.07.2018

Vann:Litt urolig i kast. Gjør ellers et prima vannarbeid

Søksapport:Fay bruker litt tid på fugl nr 2 ellers godt utført

Spor: Tar spor før første merke. Har et tap mellom 3 og 4 merke. Korrigerer seg raskt og følger sporet frem til fugl. Godt grep, rask retur og korr avlev

Vann 9

Søk 9

Spor 9

Totoalt 27 poeng

1 AK apport


Holleia 23.07.2017

Vann:Rolig i skudd og kast. Nytt påsett. Bruker litt tid for å komme i vannet. Svømmer godt. Godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Søksapport:Første fugl apporteres prima. Noe større intensitet ønskelig. Finner andre fugl etter noe tid. Kommando ved vilt Godt grep. Kontrollert retur.Fine avleveringer

Spor: Får nytt påsett. Finner spor etter første merke. Får ett kortvarig tap mellom 3 og 4  merke. Tar så spor frem til fugl. Rask retur korrekt avlevering

Vann 6

Søk 5

Spor 5

Totoalt 19 poeng

3 AK apport

Holleia 22.07.2017

Vann:Nøler i vannkanten. Må ha flere kommandoer for å lege på svøm. Gjør ellers en prima vannapport

Søksapport: Very nice

Spor: Prima utført

Vann 8

Søk 10

Spor 10

Totoalt 28 poeng

1 AK apport

Etter dette resultatet så vant hun sammen med Gad og Era lagkonkurransen på Holleia 🙂

Holleia 24.07.2016

Vann:Trenger litt støtte for å gå villig i vannet. Gjør ellers ett flott vannarbeid

Søksapport:En meget velutført søksapport. Litt nøling i opptak på første fugl. Ellers perfekt

Spor: Finner spor raskt. Følger det helt ut. Godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Vann 9

Søk 9

Spor 10

Totoalt 28 poeng

1 AK apport

Holleia 23.07.2016

Vann: Ett arbeid uten feil og mangler

Søksapport:Prima utført men får kommando ved andre and

Spor: Finner spor før første merke. Følger sportet i god fartfrem til fugl. Godt grep. Legger ned fugl under retur. Virker noe ukonsentrert. Tar opp fugl rask retur . Korrekt avlevering

Vann 10

Søk 9

Spor 8

Totoalt 27 poeng

1 AK apport

Åstjern 16.05.2016

Vann:Fay er rolig i skudd og kast. Løper lange langs land. Får to ny påsett. Går da litt motvillig i vannet. Svømmer godt. Godt grep. Rask retur. Ok grep

Søksapport:En utmerket søksapport

Spor: Fay utfører et prima sporarbeid

Vann 5

Søk 10

Spor 10

Totoalt 25 poeng

3 AK apport


Holleia 19.07.2015

Vann:Løper litt langs vann. Går i vannet etter gjentatte komandoer. Svømmer godt rett på fugl. Godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Søksapport:Går i godt søksapport. Finner beggge and raskt. Legger den første og tar opp på kommando. Rask retur. Korrekt avlevering

Spor: Går ut uten sporkontakt. Krysser sporet ved andre merke som fører til tap. Får sporkontakt. Nytt tap- Bruker noe tid på å finne fugl som fattes med godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Vann 7

Søk 9

Spor 5

Totoalt 21 poeng

3 AK apport

Holleia 18.07.2015

Vann: Ett flott arbeid som kun skjemmes av at Fay bruker lang tid for å legge på svøm

Søksapport:En perfekt søkapport

Spor: Tar sporet direkte ved fallet fram til merke 1. Går da et prima spor uten feil

Vann 8

Søk 10

Spor 10

Totoalt 28 poeng

1 AK apport

Sørli 25.05.2015

Vann: Ro i skudd og kast. Går i vannet på kommando. Svømmer godt rett på fugl som fattes i et godt grep. Rask retur og ok avlevering

Søksapport: Bruker litt tid på fugl 1. Gjør så alt perfekt.

Spor: Tar sporet direkte. Følger dette nesten frem. Får ett tap. Kommer inn på sporet igjen frem til fugl. Korrekt opptak, men blir stående p.g.a. dommer. Må kalles inn. Rask retur og korrekt avlevering

Vann 8

Søk 9

Spor 7

Totoalt 24 poeng

2 AK apport


Dette blei årets siste apportprøve. Holleiaprøven er norges største apportprøve og Fay fikk full score begge dager og blei prøvens beste UK hund. Nå blir det kun fokus mot høstens jaktprøver

Holleia 20.07.2014

Vann:Ro i kast. Går villig i vannet. godt grep, fin retur. Korrekt avlevering

Søkapport:En utmerket søksapport

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport

Holleia 19.07.2014

Vann:Rolig i kast. Går kontrollert i vannet og svømmer godt direkte til fugl, som fattes i vingen. Holder grepet under returen. Korrekt avlevering.

Søkapport:Utfører en korrekt søkapport, godt grep, rask retur, korrekt avlevering.

Vann 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport

Svarstad 21.06.2014

Vann:Går i kast. Går noe nølende i vannet. Svømmer godt til and som tas med dårlig grep. Rask retur og slipper ved føres fot

Søkapport:En ungdommelig hund som utfører en flott apport

Vann 4

Søk 10

Total 14 poeng

3 Uk apport

Holleia 09.06.2014

Vann:Ro i kast. Går langs land. Kommer tilbake med et bein. Settes på en gang til. Går så i vannet. Svømmer m/godt rett på fugl. Rask retur. Slipper på land. Tar opp på kommando. Kontrollert avlevering

Søkapport:Fay viser oss prima søksapport

Vann 6

Søk 10

Total 16 poeng

2 Uk apport