Fay jaktprøver

Holleia 29.10.2021

I vekslende vind tett uoversiktelig terreng jakter Fay med høy intensitet og fart, lett, fin stil og aksjon. Revierer erfarent med utmerket bredde og fremdrift i god kontakt med fører. Fay holder dagen ut med sitt særdeles gode søksopplegg. Lykkes dessverre ikke i dag

Dommer: Rune Carlsen

Slipptid 30+30+15=75 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet –
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4
Dessverre ingen fugl for noen i partiet. 🙁

Holleia 31.10.2021

Fay jakter særdeles godt fra start med fine store slag i god kontakt. Senere blir hun borte og vi leiter hund lenge. Prøver på innkalt rapport uten å lykkes 0 pr AK skog

Dommer: Petter Skau

Slipptid 30+30=60 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 5
Reviering 5
Samarbeid 5

Holleia 30.10.2021

Fay jakter glimrende i tett skogsbiotop. Holder god kontakt med sin fører.Fay blir borte og det kalles inn for rapport. Straks etter viser Fay seg og snur, Finnes straks i stand. Går villig på uten å presentere fugl. Viser senere at hun behersker flere biotoper. Lykkes ikke i dag 0 pr AK

Dommer: Pål Kristian Andersen

Slipptid 40+30+10=80 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Bjerke 31.08.2021

FaFay jakter utmerket hele dagen i god kontakt uten å komme i fugl                                                   0 pr AK

Dommer: Petter Skau

Slipptid 20+30+25=75 min
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Prestseter 21.08.2021

Kritikken er uleselig så kommer inn når jeg får originalen men blei 0 pr AK

Dommer: Anders Simensrud

Slipptid 30+40=70
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Stange 19.09.2020

Fay jakter glimrende. Stor fart lett lilig aksjon i god kontakt. Får medmye terrengStand uten resultatFortsetter å jakte glimrende. Stand reiser kontrollert og presist orrhøne. Rolig i oppflukt og skudd. Utreder og apportererkontrollert Tildeles 1 AK

Dommer: Anders Simensrud

Slipptid 30+15+20=65 min
Jaktlyst 6
Fart 6
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Sognli 26.08.2019

Dommer: Terje Indset

I noe glissen furuskog og myr . lett medtrekk jakter Fay med en stilferdig fremtreden i prima stil lett livlig aksjon. Revierer terrenget fornuftig i god kontakt med fører. Senere i vanskelig ulent terreng jakter Fay utmerket å holder dagen ut uten å lykkes med fugl

Slipptid 20+30+30+20=100
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 18.11.2018

Dommer: Jarle Klemsdal og Geir Sve

Fay starter særdeles godt i veldig stor fart, fin stil og aksjon i åpen furuskogi svak motvind/sidevind. God kontakt med fører, Senere fortsetter Fay sitt meget gode søk med utmerked bredde. fay forsvinner ut på høyre side og blir borte. På tur bort letter orrhane som Fay forfølger og blir for urolig. En meget sterk søker som i dag ikke lykkes i fugl

Slipptid 20+20+20=60
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 5
Samarbeid 4

Åstjern 18.11.2018

Dommer: Arne Hovde

Faygåri stor fart, fin stilog kraftfullaksjon i passe bredde og dybde i søket i tildels veldig tett ungskog og senere stor gran og furuskog. God kontakt. Fay føres stillferdig og jaktlig. Holder kvaliteten dagen ut, uten fugl i slippet. 0 pr AK skog

Slipptid 35+30=65
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Liten trøst var at det ikke var noen andre i partiet eller de andre partiene før lunch som var i fugl. Ble totalt 1 premiering på prøven i dag!!!!!!!

Stange 23.09.2018

Dommer: Dag Arne Berget

Fay jakter med meget god intensitet og jakter stillferdig skogssøk. Avsøker terrenget i store slag og med god bruk av vind. God mulighet på rugde som ikke utnyttes. Jakter meget godt dagen ut. 0 pr.AK

Slipptid 30+40=70
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Sjangse på fugl 1

Stange 22.09.2018

Dommer: Tor Suleng

Fay jakter glimrende for sin fører. Dekker terrenget i store fornuftige slag i god kontakt. Får med seg mye terreng og er lett og lese. Fortsetter dagen ut med særdeles høy arbeidsmoral. En knallsterk søker som ikke lykkes å komme i fugl. 0 pr. AK

Slipptid 30+30+60=120
Jaktlyst 6
Fart 5
Selvstendighet ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Jevnaker 21.08.2018

Dommer: Egil Åsly

Fay går ett meget godt skogsfuglsøk. Tar terrenget systematisk på begge sider. Blir bort men lar seg kalle inn ved slippets slutt. Senere går hun meget godt i god kontakt i medvind og motvind. Ingen fuglekjenninger i dag 0 pr AK skog

Slipptid 25+25+20=70
Jaktlyst 4
Fart 3
Selvstendighet Ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 19.11.2017

Dommer: Rolf Hamstad

Med prima intensitet går Fay et stort anlagt søk i samarbeid med fører 0 AK

Slipptid 40+35=75
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet Ib
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4


Geilo 02.04.2017

Dommer: Hans Simensen

Fay viser oss til tider meget godt jaktsøk. Farten er høy stilen fin. Kontakten med fører er god. Makker finner fugl. Fay sekunderer spontant men ombestemmer seg og går forbi.      0 AK

Slipptid 12+5=17
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 3
Reviering 3
Samarbeid 3

Geilo 31.03.2017

Dommer: Odd Harald Sørbo

Fay jakter glimrende og viser oss et erfarent søksopplegg der vind og biotop utnyttes effektivt i god kontakt med fører. Senere jakter Fay meget godt dagen ut . Det er ett par sjangser uten at Fay lykkes i dag. 0 AK

Slipptid 20+20+15+15+15 =85
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 15.08.2016

Dommer: Rolf Hamstad

Med prima intensitet avsøker Fay anvist terreng i utmerket kontakt med fører, dessverre uten å komme for fugl. 0 pr AK

Slipptid 25+20+30=75
Jaktlyst 6
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 15.11.2015

Dommer: Åke Rosèn

En i alle henssende praktfull skogsfuglhund.Går stort men hele tiden i god kontakt med fører. Går stillferdig og stilfult. Dommeren er glad for at han fikk følge Fay gjennom en hel dag. Dessverre kom Fay ikke i fugl. 0 pr AK

Slipptid 35+35+30+20=120
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Holleia 14.11.2015

Dommer: Lasse Kvam

Fay jakter i høy fart og med stor intensitet. Dekker anvist terreng meget godt, i god kontakt med fører. Fortsetter dagen ut sitt meget gode søk. 0 pr.AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 5

Åstjern 06.09.2015

Dommer: Ingun Raastad

Jakter meget godt i medvind, delvis tett biotop. God kontuinuitet og plan over søket.God kontakt med fører. Fortsetter senere noe ensidig men når vi dreier og det blir motvind er det planmessige søk på plass igjen. En god søker som ikke lykkes i dag 0.pr AK

Slipptid 30+30+10=70
Jaktlyst 5
Fart 4
Selvstendighet
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Sjanse på fugl 0

Åstjern 05.09.2015

Dommer: Bjørn Odden

Fay starter i god fart, kraftfull aksjon, Avsøker anvist terreng med god intensitet i god kontakt. Utover i slippet reduserer Fay noe i intensitet. En hund som trenger mer erfaring på skog. 0.pr.AK

Slipptid 30+30=60
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet
Søksbredde 3
Reviering 4
Samarbeid 4

Sjanse på fugl 0.

Jevnaker 25.08.2015

Dommer: Jon Ivar Søhus

Viser et klassesøk i skog. Revierer meget fornuftig og dekker anvist terreng utmerket. Holder god kontakt med fører. I hele slipptiden er fart og aksjon på topp. Markerer sterkt og under forsøk på lokalisering støkkes fugl som dessverre forfølges. 0. pr AK

Slipptid 30+50=80
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Sjanse på fugl 1.


Da var Fay`s unghund karriere over. Med 3.9 i snitt på jaktlyst, så ligger hun som sin mor langt over alle andre grossere i jaktlyst. Nå får vi se hva voksenklassen vil bringe. Med 3.9 så ligger hun 0.4 forran sin mor 🙂 Hun er eneste unghund som kan skilte med 5 i jaktlyst

Espedal 21.03.2015

Dommer: Johnn Berge

Fay jakter godt med god fart og fin stil. Litt tung aksjon. Dekker terrenget i store slag i god kontakt med fører. Stand. Går fram på kommando og ryper letter noe til siden for Fay som er rolig i oppflukt og skudd. Senere støkkes rype sammen med makker og begge fofølger friskt. Rype letter i anvist terreng. En trivelig unghund som i dag tildeles 3 UK

Slipptid 25+20=45
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Hemsedal 15.03.2015

Dommer: Svein Oddvar Hansen

På lettløpt føre og medvind jakter Fay tildels meget godt med stor fart, fin stil og aksjon. Dekker terreng og biotop på en fornuftig måte i god kontakt med fører. Sjangse på rype som makker støkker. Stand. reiser selvstendig ryper og forfølger, senere støkker Fay rype. Fortsetter dagen ut i sitt meget gode søk og har sjangs på fugl i form av makkes stand. 0 pr UK

Slipptid 20+15+25+20=80
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 3

Hemsedal 14.03.2015

Dommer: Robert Colbjørnsen

Fay jakter med intensitet ????(ei linje er uleselig pga dårlig gjennomslag) fin aksjon i god kontakt med fører. Senere slipp jakter Fay prima i tett bjørkeskog. En flott søker som ikke lykkes i dag. 0 pr UK
.

Slipptid 20+20+20=60
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

Hemsedal 13.03.2015

Dommer: Arne Abel-Lunde og R. Magnussen

Fay går et intenst flott søk på skarpt føre. Får med seg masse terreng. Kunne fått noe større bredde i perioder. God kontakt. Har flere sjangser på fugl. Stand, når fører kommer til letter rype presist forran Fay som er rios, utreder. En flott søker som har en del sjangser og får sin 3 pr. UK

Slipptid 25+20+25=70
Jaktlyst 5
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 3
Reviering 4
Samarbeid 4

Stand m/makker 1

Makkers stand 1

Sjangse på fugl 4

Mittådalen 28.09.2014

Typ av SVK prov Fältprov – ordinarie Provtid 60 min

Fart 4. Vidd 4. Reviering 4. Följsamhet 4, Stånd 4. Avance 4.

Fåglekontakt: Stånd 0.

Betyg

Fält EFF

Har ett mycket bra sök på fjäll hela dagen, finner tyvärr ingen fågel.
Domare
Holmström Mikael

Geilo 29.08.2014

Dommer: Bjørn Lie og Tom Bøhn

Fay starter godt i bra fart, stil og aksjon. Utnytter vind og terreng på samme gode måte i god kontakt med fører. I sitt andre slipp jakter Fay lemen slippet gjennom og vi velger å avslutte
.

Slipptid 20+15=35
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet 5
Søksbredde 2
Reviering 3
Samarbeid 3

Sånn går det når det er lite fugl og haugevis med lemen. Synd men sant.

Dovre 26.04.2014

Dommer: Morten C. Jensen & Jan ??

I svak motvind åpner Fay i stor fart i god aksjon i god kontakt med fører.Dekker anvist terreng meget godt. Fortsetter senere sitt gode søk. Senere slipp jobber hun godt men modererer seg etter hvert for mye til å kunne fortsette 0 pr UK
.

Slipptid 20+20+20=60
Jaktlyst 3
Fart 3
Selvstendighet 4
Søksbredde 2
Reviering 3
Samarbeid 3

Var veldig fine forhold de første slippene men utpå dagen blei det gjennomslagsføre og hu blei for sliten og umotivert. Synd men sant

Dovre 25.04.2014

Dommer: Ole Hagen

I åpent lettgått terreng jakter Fay meget godt med stor fart og fin stil og lett aksjon i god kontakt. Revierer terrenget utmerket i motvind. Støkker og repekterer. I senere slipp modererer hun seg noe. Holder en lang dag i sitt ujevne søk intensitet og format. 0 pr UK
.

Slipptid 15+15+15+15+15=75
Jaktlyst 4
Fart 4
Selvstendighet 6
Søksbredde 3
Reviering 3
Samarbeid 4

Geilo 06.04.14

Dommer : Jarle Klemetsdal

Fay jakter meget godt i god fart og fin stil. God kontakt. Tar terrenget i passe store slag. Meget god bruk av vind. Senere som før. Det letter rype i området der Fay befinner seg. Holder dagen ut uten og lykkes. 0 pr. UK

Slipptid 15+15+15+15= 60
Jaktlyst 5
Fart 5
Selvstendighet 6
Søksbredde 4
Reviering 4
Samarbeid 4

sjangse på fugl: 1