Gad apport

Da var tittelen med årets Grosser Münsterländer Uk apport i boks og vi anser oss som ferdig i Uk apport. Neste år er det Ak som gjelder 🙂

Holleia 23.07.2017

Vann:Prima utført vannapport

Søkapport: Meget godt utført søkapport. Kan ikke gjøres bedre !

Vann: 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport

 

Holleia 22.07.2017

Vann:Et godt vannarbeid

Søkapport: Perfekt

Vann: 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport

Med dette resultatet vant Gad sammen med Era og Fay lagkonkurransen på landets største apportprøve 🙂

 

Holleia 16.07.2017

Vann:En kontrollert vannapport uten feil og mangler

Søkapport: En meget bra utført søksapport

Vann: 10

Søk 10

Total 20 poeng

1 Uk apport


 

Holleia 23.07.2016

Vann:Rolig i kast. Må støtes en del av fører men går greit i vannet. Svømmer godt til fugl som fattes med godt grep. Noe nølende retur på land. Korrekt avlevering

Søkapport: En perfekt søksapport

Vann 8

Søk 10

Totalt 18 poeng

1 Uk apport