Gad apport

Nok en av mine hunder i 30 poeng klubben. Gad klarte det på sin andre prøvestart i AK

Holleia 22.07.2018
Vann:Nydelig utført
Søkapport:Prima utført søksapport

Spor: Perfekt sporarbeid
Vann 10
Søk 10

Spor:10
Total 30 poeng
1 Ak apport

Holleia 21.07.2018
Vann: Gad viser oss i dag et prima vannarbeid
Søkapport:Mangler litt intensitet i søket også ønskelig med raskere retur. Godt grep og kontrollert avlevering

Spor: Finner sport ..?.?. . Ett tap ved fugl. Siden alt perfekt
Vann 10
Søk 8

Spor:9
Total 27 poeng
1 Ak apport

Da var tittelen med årets Grosser Münsterländer Uk apport i boks og vi anser oss som ferdig i Uk apport. Neste år er det Ak som gjelder 🙂

Holleia 23.07.2017
Vann:Prima utført vannapport
Søkapport: Meget godt utført søkapport. Kan ikke gjøres bedre !

Vann: 10
Søk 10
Total 20 poeng
1 Uk apport

Holleia 22.07.2017
Vann:Et godt vannarbeid
Søkapport: Perfekt

Vann: 10
Søk 10
Total 20 poeng
1 Uk apport

Med dette resultatet vant Gad sammen med Era og Fay lagkonkurransen på landets største apportprøve 🙂

Holleia 16.07.2017
Vann:En kontrollert vannapport uten feil og mangler
Søkapport: En meget bra utført søksapport

Vann: 10
Søk 10
Total 20 poeng
1 Uk apport


Holleia 23.07.2016

Vann:Rolig i kast. Må støtes en del av fører men går greit i vannet. Svømmer godt til fugl som fattes med godt grep. Noe nølende retur på land. Korrekt avlevering

Søkapport: En perfekt søksapport

Vann 8

Søk 10
Totalt 18 poeng

1 Uk apport