August apport

Holleia 23.07.2016

Vann:Rolig i skudd, går i kast. Deretter alt perfekt

Søkapport:Prima utført

Spor:Perfekt sporarbeid

Vann 8

Søk 10

Spor:10

Total 28 poeng

1 Ak apport

————————————————————————————

Holleia 18.07.2015

Vann:Går i skudd og kast. Villig i vannet, Svømmer godt rett på fugl. Godt grep, Rask retur, Korrekt avlevering

Søkapport:August utfører i dag en perfekt søkapport med meget god bruk av vind

Spor:Finner fallet raskt. Går det frem til 1 merke. Går da et perfekt spor

Vann 8

Søk 10

Spor:10

Total 28 poeng

1 Ak apport

_____________________________________________________

Holleia 19.07.2014

Vann:Prima utført

Søkapport:En perfekt søksapport

Spor:Finner sporet før første merke. Har et stort tap mellom andre og tredje merke. Ellers ett perfekt spor

Vann 10

Søk 10

Spor:8

Total 28 poeng

1 Ak apport

———————————————————————————-

Holleia 23.07.2011

Vann: Går i skudd. Går villig i vannet. Svømmer godt til måke som tas med godt grep. Rask retur. Kontrollert avlevering

Søkapport: Utfører i dag en glimrende søksapport

Spor: Finner sporet før første merke og følger det til tredje merke. Kommer tilbake. Settes på nytt og utfører prima sporarbeid

Vann 8

Søk 10

Spor 7

Total 25 poeng

2.Ak appor

 

Børja 21.06.2011

Vann: En perfekt vannapport

Søkapport: Meget bra utført søksapport, men litt langsom retur på første due

Spor:  Tar sporet direkte og er litt lite spornøye fram til fugl. Godt grep rask retur korrekt avlevering

Vann 10

Søk 9

Spor 9

Total 28 poeng

1.Ak appor

 

Perskula 29.05.2011

Vann: Urolig i skudd og kast. Går kontrollert i vann. Svømmer godt rett på måke. Godt grep.rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: I stor fart og flott intensitet finner August fugl nr 1 raskt og apportererdenne til sin fører uten feil. Bruker noe tid på å lokaliserefugl nr 2, som apporteres korrekt

Spor:  Ett godt sporarbeid med god vindbruk

Vann 9

Søk 9

Spor 10

Total 28 poeng

1.Ak appor

_______________________________________________________

Holleia 25.07.2010

Vann: Ro i skudd, går i kastet. Kontrollert i vannet, svømmer godt rett på måka. Godt grep,rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: August finner 1 fugl raskt og apporterer korrekt. Bruker en del tid,er usystematisk og henger seg litt opp i lukt på bakken, spesielt på 2 fugl. Opptak, retur og avlevering perfekt

Spor:  August finner sporet direkte og viser oss utmerket sporarbeid

Vann 9

Søk 8

Spor 10

Total 27 poeng

1.Ak appor

 

Holleia 24.07.2010

Vann: Ett flott vannarbeid

Søkapport: Med fin fart og god plan finner August begge rypene raskt. Godt grep rask retur og noe rask avlevering

Spor:  August gjør ett prima sporarbeid som kun skjemmes av et vel hardt grep

Vann 10

Søk 9

Spor 9

Total 28 poeng

1.Ak appor

 

Perskula 24.05.2010

Vann: Går i skudd. Gjør ellers et flott vannarbeid

Søkapport: August viser oss 2 fine søksapporter men bruker noe lang tid

på due 2

Spor:  Finner sporet etter første merke og utfører resten perfekt

Vann 8

Søk 9

Spor 9

Total 26 poeng

1.Ak appor

__________________________________________________________

Holleia 26.07.09

Vann: Prima utført

Søkapport: Finner begge rypene raskt med fin bruk av vind. Markerer og må settes i gang igjen

Spor:  Prima sporarbeid

Vann 10

Søk 9

Spor 10

Total 29 poeng

1.Ak appor

 

Holleia 25.07.09

Vann: En perfekt vannapport

Søkapport: En perfekt søkapport

Spor:  Et perfekt sporarbeid

Vann 10

Søk 10

Spor 10

Total 30 poeng

1.Ak appor

Ble etter dette resultat tatt ut i vk finalen der vi fikk en 2 premie

 

Svarstad 28.06.09

Vann: Litt urolig i skudd og kast. Går villig i vannet. Svømmer godt rett på måke. Godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Søkapport: En perfekt søkapport

Spor:  Ett nydelig sporarbeid utfører August i dag

Vann 9

Søk 10

Spor 10

Total 29 poeng

1.Ak appor

 

Svarstad 27.06.09

Vann: August gjør ett flott vannarbeid

Søkapport: Finner første rype raskt med fin bruk av vind. Bruker lang tid på å finne rype 2. Godt grep, rask retur. Fin avlevering på begge

Spor:  Tar sporet før første merke. Følger dette helt frem til fugl. Nekter å apportere. Forlater fuglen. Øvelsen avsluttes

Vann 10

Søk 8

Spor 2

Total 20 poeng

0.Ak appor

 

Børja 16.06.09

Vann: Ro i skudd og kast. Løper langs land før han behersket går i vannet svømmer godt forbi måke. Opp på land på andre side, Observerer måke som han villig fester ett godt grep. Rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: Finner rype 1 med god bruk av vind. Godt grep og rask retur Korrekt avlevering. Bruker unødvendig lang tid på rype 2. Godt grep, rask retur og korrekt avlevering

Spor:  Går ett godt spor på alle måter

Vann 8

Søk 8

Spor 10

Total 26 poeng

1.Ak apport

 

Ørje 13.06.09

Vann:

Søkapport: Bruker litt tid før han finner første rype. Godt grep og rask retur og korrekt avlevering. Finner ikke rype nr 2. Får to nye påsett uten å lykkes

Spor:

Vann 0

Søk 2

Spor 0

Total 2 poeng

0.Ak apport

Dette er jo ett levende bevis på at hundene ikke er maskiner :-((

 

Perskula 01.06.09

Vann: RISOK. Går villig i vannet.Svømmer godt rett på måke, godt grep,rask retur,korrekt avlevering

Søkapport: August viser oss en flott søksapport

Spor:  Perfekt

Vann 10

Søk 10

Spor 10

Total 30 poeng

1.Ak apport

Og med det er vi en av “gutta” i klubben (lite bilde over)

 

 

2008

Har startet en god del med August i år, men fellesnevner har vært. Bra på søk og der vi har hatt mulighet til å gå spor før vann så har dette også vært bra. Sist prøve var Holleia 19 juli med 10 på søk og 10 på spor, men vannapporten har han på hver eneste prøve stukket av så noe premiering i år blir det nok ikke. Men neste år prøver vi igjen.

Rasen 29.07.07

Vann: Rolig i kast. Går behersket i vannet og svømmer godt direkte til fugl, som fattes med godt grep, rask retur og korrekt avlevering

Søkapport: Går ut i god fart og avsøker anvist områdefornuftig. Finner rypa på overvær. Rypa fattes med et godt grep, rask retur og korrekt avlevering

Vann 10

Søk 10

Total 90 poeng

1Uk apport

Rasen 28.07.07

Vann: Rolig i kast. Desv en liten kunstsving på land før han går i vannet ellers alt korr utført

Søkapport: Går ut i fin fart. Bruker vind og terreng meget godt. Finner rypa på  overvær. God grep, rask retur og korrekt avlevering

Vann 9

Søk 10

Total 85 poeng

1Uk apport

Holleia 22.07.07

Vann: August går litt nølende i vannet etter å ha vært rolig i kastet. Svømmer godt. Godt grep. Rask retur. Korrekt avlevering

Søkapport: Utfører en perfekt søkapport

Vann 9

Søk 10

Total 85 poeng

1Uk apport

Holleia 21.07.07

Vann: Er rolig i kast. Går litt nølende i vannet. Svømmer godt rett på måke. Godt grep rask retur. Korrekt avlevering

Søkapport: Søker i stor fart men utenfor anvist terreng. Lar seg vanskelig dirigere. Etter hvert kommer han inn i terrenget og finner rypa. Retur og avlevering uten feil

Vann 9

Søk 7

Total 73poeng

2Uk apport

Børja 20.06.07

Vann: Ro i kast. Nøler med å gå i vannet. Svømmer godt. Rask retur korrekt avlevering

Søkapport: Prima utført søkapport

Vann 8

Søk 10

Total 80 poeng

1Uk apport

Ørje 16.06.07

Vann: August er rolig i kast. Går behersket i vannet. Svømmer godt rett på måka. Godt vingegrep. Skifter grep. Rask retur korrekt avlevering

Søkapport: August finner rypa raskt. Klemmer litt på rypa under en rask retur og korrekt avlevering

Vann 10

Søk 9

Total 86 poeng

1Uk apport

Perskula 28.05.07

Vann: Ro i kast. Løper lenge langs land uten å ville bade i dag tross 2 påsett

Søkapport: August utfører i dag en strålende søkapport uten feil og mangler

Vann 2Søk 10

Total 50 poeng

0 Uk apport